SKV

Sport Kweekt Vriendschap

Niet trainen op B-veld

Niet trainen op B-veld

Vanwege de weersomstandigheden en...

Algemene Ledenvergadering maandag 3 november

Algemene Ledenvergadering maandag 3 november

Hierbij worden de leden van de SKV...

Vrijdag 24 oktober NTK bij SKV

Vrijdag 24 oktober NTK bij SKV

Op vrijdag 24 oktober organiseert SKV...

SKV verliest in één helft de punten tegen Lunteren

SKV verliest in één helft de punten tegen Lunteren

Een maand geleden werd het duel...

Jeugdhonk in de herfstvakantie

Jeugdhonk in de herfstvakantie

In de herfstvakantie hoeven onze...

 • Niet trainen op B-veld

  Niet trainen op B-veld

  dinsdag 21 oktober 2014
 • Algemene Ledenvergadering maandag 3 november

  Algemene Ledenvergadering maandag 3...

  maandag 20 oktober 2014
 • Vrijdag 24 oktober NTK bij SKV

  Vrijdag 24 oktober NTK bij SKV

  zondag 19 oktober 2014
 • SKV verliest in één helft de punten tegen Lunteren

  SKV verliest in één helft de punten...

  zaterdag 18 oktober 2014
 • Jeugdhonk in de herfstvakantie

  Jeugdhonk in de herfstvakantie

  zaterdag 18 oktober 2014

training afgelast-2

Vanwege de weersomstandigheden en mede daardoor de gesteldheid van de velden, mag er vanavond (dinsdag) niet worden getraind op het B-veld.

nieuws-skv logoHierbij worden de leden van de SKV voetbal uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op maandag 3 november 2014 om 20.00 uur in het clubhuis.

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van de ledenvergaderingen op 30 oktober 2013 en 4 februari 2014 
4. Jaarverslagen van bestuur en enkele commissies
5. Bespreking van de financiële verslagen van SKV –voetbal (waaronder het clubhuis) over het seizoen 2013-2014
6. Verslag van de kascommissie
7. Bespreking van de begrotingen van SKV-voetbal (waaronder het clubhuis) voor het seizoen 2014-2015

 • Voorstel tot contributieverhoging i.v.m. aanleg 2e kunstgrasveld

8. Toelichting op het jaarverslag en de financiële cijfers van de Stichting BEA.
9. Bestuurssamenstelling

 • Sjoerd Hoekstra is op 17 juli teruggetreden als voorzitter. Per die datum is Joop Teunissen waarnemend voorzitter. Het bestuur draagt als kandidaat voor de opvolging van Sjoerd als voorzitter Eric Schouwenberg voor.
 • De verenigingsstructuur is aangepast en weergegeven in een organigram. Zie daarvoor de bijlage.
 • Er is een vacature Commerciële zaken (met als taken o.a. sponsoring en clubhuis).We roepen hiervoor kandidaten op.
 • Joop Teunissen zal binnen het bestuur de functie Algemene Zaken op zich nemen.

10. Huldigen jubilarissen
11. Pauze
12. Bestuursbeleid

 • SKV 2.0: korte toelichting op de zaken die inmiddels zijn uitgevoerd en op de plannen die nog moeten worden uitgevoerd.
 • Plan van aanpak voor aanleg van een 2e kunstgrasveld.

13. Rondvraag

- De stukken die betrekking hebben op de agendapunten 3, 4, 5. 7 en 8 zijn voor leden enkele dagen voor de vergadering digitaal te verkrijgen door een e-mail met dat verzoek te sturen aan:
secretaris@skv-voetbal.nl
- Jeugdleden van 15 jaar of jonger kunnen door hun wettelijke vertegenwoordiger op de vergadering worden vertegenwoordigd.
- In verband met deze vergadering zullen er op maandag 3 november vanaf 20.00 uur geen trainingen zijn.

Namens het bestuur,
Ep Maalderink (secretaris)

In de weekbrief staat het programma voor deze week, uitslagen van de gespeelde wedstrijden en nieuws en informatie voor de leden.

De weekbrief

Eerstvolgende SKV-activiteiten

22-10-2014 Jeugdhonk
24-10-2014 NTK
03-11-2014 ALV
07-11-2014 Oliebollenactie
08-11-2014 Het Foute Feest

Informatie over klaverjassen bij SKV.

klaverjassen.mtonissen.nl/

Club van 15. Steun SKV en KiKa.

Vul het aanmeldingsformulier in!

Informatie over de Voetbalschool Wageningen.